Επικοινωνια

ΗΡΩ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε
Π. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 48, ΙΛΙΟΝ, 131 23
Τηλ.: (+30) 210 2617544 - Fax: (+30) 210 2691460
www.attikasweets.gr - e-mail: info@attikasweets.gr